1979 - 2022 43 jaar Hybris
06-53904689

Over Hybris

Hybris is ontstaan in 1979 toen een groep kwekers, bijeengebracht door Hobaho, de zaailingenkraam van P. Nijssen sr. overnam. Uit deze kraam zijn rassen als Verona, Barcelona, Sevilla, Montreux, White Ideal, Lydia en Abbey dream voortgekomen. Dit sortiment is nog steeds actueel en is in de jaren die volgden uitgebreid met rassen ontstaan uit de eigen kruisingen van Hybris.

Hybris is steeds op zoek naar verbetering in het broeisortiment. Bruikbare tulpen moeten door de uitbreidende mechanisatie in de teelt en broei aan steeds meer selectiecriteria voldoen. Criteria die voor veel tulpen ondanks een eerste veelbelovende presentatie alsnog niet haalbaar blijken.

Reden voor Hybris een zaailing lang door te telen tot alle eigenschappen, bloei en groei en gevoeligheden voor botrytis, fusarium en TVX, bekend zijn.

Introductie van nieuwe rassen duurt daarom langer maar heeft voor de teler het voordeel dat het ras grondig is gecontroleerd. Omdat langer wordt doorgeteeld blijft een zaailing onder nummer tentoongesteld tot de beslissing is genomen het ras te introduceren en een naam aan te vragen.

Teelt en opkweek

Vanaf 2004 vinden alle teelt- en kruisingsactiviteiten plaats op het bedrijf van Ko Schilder in de Weere. Door alle materiaal vanaf de eerste opkweekfase bij elkaar op dezelfde percelen te telen is de selectie van zaailingen tijdens de afbroeiperiode in de wintermaanden eenduidig en niet beïnvloed door verschillen in teeltgebied.

De aandeelhouders van Hybris selecteren de meest veelbelovende nummers uit de zaaisels en de verdere ontwikkeling van de geselecteerde zaailingen wordt tijdens marktbroeishows beoordeeld.

Copyright © 2023 Hybris. Alle rechten voorbehouden.